พระอาทิตย์ตกเหนือแมนฮัตตัน

เรียนระดับมัธยม

High school

usa.png

การเรียนในโรงเรียนของระบบอเมริกานั้น จะเหมือนของประเทศไทย โดยจะเรียนในโรงเรียนทั้งหมด 12 ปี (Grade 1 – 12) ทั้งนี้ นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเข้าเรียนในระดับมัธยม คือ Grade 9 – 12 (เทียบเท่า ม.3 - ม. 6) ลักษณะการเรียน จะคล้ายการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยที่นักเรียนจะต้องเก็บหน่วยกิต วิชาบังคับ และวิชาเลือก ให้ครบตามเกณฑ์ ถึงจะจบหลักสูตร ได้วุฒิ high school diploma ระบบการเรียนจะเป็นหลักสูตรของประเทศอเมริกา

CATS Academy Boston
Fairmont Private Schools
Forest Ridge School of the Sacred Heartschool
MacDuffie School
Montverde Academy
Northwest School
Ross School
Saint Anthony's High School
Saint John's High School
Westtown School
Show More

สถาบันอื่นๆ ที่สนใจ แต่ไม่มีใน list ติดต่อ   081-842-8445   081-919-2255

เรียนภาษา

English Language USA

เรียนระดับมัธยม

High School USA

เรียนระดับปริญญา

Degree USA

Tel : 081-919-2255  / 081-842-8445

309 ถ.นราธิวาสฯ24 (สาธุประดิษฐ์19) ยานนาวา กทม. 10120

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • Instagram
  • FB MSG
  • line logo