เรียนระดับปริญญา

Degree

new-zealand.jpg

หลักสูตรปริญญาตรีของนิวซีแลนด์ โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาเรียน 3 ปี ทั้งนี้จะรับนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับ NCEA Level 3 ซึ่งนักเรียนจากประเทศไทย ที่จบ ม.6 นั้น จะเทียบเท่าระดับ NCEA Level 2 เท่านั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนหลักสูตร Pathway Programme ก่อน 1 ปี หรือ หลักสูตรFoundation Programme หรือ International Diploma จากนั้น จึงเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ปี 1 หรือ ปี 2 ต่อไป

 

ในส่วนของหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางการเรียน ได้ 2 แบบคือ เรียนแบบ Pathway Programme และแบบ Direct Entry โดยที่หลักสูตร Pathway Programme จะเป็นการเรียนในชั้นเรียนเล็กๆ เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติด้วยกัน มีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมด้านการเรียน และวัฒนธรรมให้กับนักเรียนต่างชาติ เมื่อเรียนผ่านหลักสูตรนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนต่อปริญญาโทได้ โดย Pathway Programme นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าเรียน ปริญญาโท โดยตรงได้ เนื่องจากยังขาดคุณสมบัติบางอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เช่น ผลภาษา หรือ GPA ไม่ถึงเกณฑ์ ในขณะที่นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบเกณฑ์ในการรับเข้าเรียน และไม่ต้องการเรียน Pathway Programme ก็สามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตร ปริญญาโท โดยตรงหรือ Direct Entry ได้เลย

Aspire2 International
Auckland Institute of Studies
AUT University UpEducation Pathways
Massey University StudyGroup Pathways
University of Auckland StudyGroup Pathways
University of Waikato StudyGroup Pathways
Victoria University of Wellington UpEducation Pathways
Show More

สถาบันอื่นๆ ที่สนใจ แต่ไม่มีใน list ติดต่อ   081-842-8445   081-919-2255

เรียนภาษา

English Language NZ

เรียนระดับมัธยม

High School NZ

เรียนระดับปริญญา

Degree NZ

Tel : 081-919-2255  / 081-842-8445

309 ถ.นราธิวาสฯ24 (สาธุประดิษฐ์19) ยานนาวา กทม. 10120

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • Instagram
  • FB MSG
  • line logo